HJEM

Bloggen? – Det er den vej, altså th.
Højen! – Jeg bor i et senior-bofællesskab. Vores hjemmeside: www.hoejen-roskilde.dk.
BelhiGruppen Nepal! – Jeg er, sammen med Ejde B.M., webredaktør på denne lille danske NGOs hjemmeside: www.bgnepal.dk